Disclaimer

Algemeen
Deze website werd met zorg gecreëerd, maar Selectair White Sun kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Ingeval links naar andere sites tot stand worden gebracht, al of niet met behulp van zoekinstrumenten, is Selectair White Sun niet aanspakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Selectair White Sun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht, © Selectair White Sun
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de Selectair White Sun site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.